Användarvillkor

Villkor för användande:

cif

Denna webbsida styrs av spanska lagar och är skyddad av den nuvarande lagstiftningen gällande industriella och intellektuella rättigheter. Alla patenträttigheter reserverade.

För att göra detta inkorporerar ARES Plus olika specialiserade servicar, bland vilka kan hittas:

  • Daglig kontroll av tillgång till nedladdning och garanterad service.
  • Malware-skanning för att försäkra att din dator inte blir infekterad.

Notera

Vänligen använd ANVÄNDARVILLKOREN noggrant. Om du använder nedladdningsservicen innebär det att du utan reservation godkänner det som anges i dem.

Beskrivning av service:

Nedladdningen genomförs direkt från programskaparens egna webbsida genom en mekanism skapad av företaget kallad nedladdare.

Denna nedladdare är inte relaterad till eller under äganderätt hos författaren till filen som laddas ned och dess ändamål är att genomföra en pålitlig nedladdning från programförfattarens webbsida.

Ibland kan nedladdningsmjukvaran komma at publiceras i elektroniska media som är ägda av denna webbsida, såsom CD-samlingar eller mjukvara.

Sådana elektroniska media kan komma att be dig om att skapa genvägar eller att ändra på hemsidan i din webbläsare till vår hemsida, vilket inte på något sätt är relaterat till möjligheten att efteråt installera mjukvaran.

Användaren är ansvarig för alla slags skador som orsakas av korrekt eller inkorrekt användande av innehållet som publiceras på denna webbsida.

Användare som utnyttjar denna webbsida kan visualisera informationen och innehållet på sidan. De kan också ladda ner mjukvaruapplikationer och innehåll från sidan, göra reproduktioner eller använda produkterna som tillhandahålls, så länge som de följer gällande lagstiftning för kopieringsskydd och industriella rättigheter samt att de inte överför eller distribuerar dessa mjukvaruapplikationer utan tidigare tillåtelse från författaren eller företaget, antingen ARES Plus eller annat.

Denna webbsida skall inte hållas ansvarig för funktionerna hos det nedladdade programmet eller möjligheten att kollaterala problem på din utrustning kan uppstå genom användandet av dessa.

Denna webbsida skall inte hållas ansvarig för felaktigt användande vilket kan deriveras från användandet av nedladdade mjukvaruapplikationer eller intrång från användaren vilka kan komma att påverka kopieringsrätten för författaren eller tredje part.

Under inga som helst omständigheter är det tillåtet eller auktoriserat på denna sida att publicera system för mjukvaruapplikationer som kan skada kopieringsrätten (såsom cracks, serials, warez, etc.).

Hemsida:

ARES Plus ÄNDRAR BARA PÅ HEMISIDAN MED ANVÄNDARENS TILLÅTELSE

Vi tillåter bara ändringar av hemsidan om du accepterar en sådan förändring och användarvillkoren i nedladdningsprogrammet.

Du kan ändra din hemsida när du vill. Här kommer några exempel på hur du gör det:

1: Gå till www.google.com och längst ner på sidan kommer du att hitta en knapp som säger ”gör Google till din hemsida”.

2: I din webbläsare går du till verktyg/inställningar så kommer du att ha möjligheten att ändra din hemsida till den du vill ha. Om du inte kan ta bort startsidan genom att genomföra denna process är det för att din dator har installerat ett antivirusprogram som inte tillåter dig att göra det. I det fallet bör du temporärt stänga av ditt antivirusprogram, ändra startsidan och sedan starta antivirusprogrammet igen.

Hantering av personliga data:

I samstämmighet med den organiska lagen 15/1999 från 13 December gällande Dataskydd av personlig karaktär (härefter refererad till som LOPD) och utvecklingsregler informerar Onekit Internet, S.L. (härefter hänvisat till som Företaget) ägare av ARES Plus webbsida (härefter refererad till som webbsidan) användarna att den data som samlas in via denna sida kommer att behandlas av Företaget som Ansvarigt för Filen med ändamålet att underlätta tillgången till den eftersökta servicen, att svara på dina förfrågningar, genomföra statistiska undersökningar som tillåter förbättringar av servicen, utveckla administrativa uppgifter gällande dess hantering likväl som utveckling av aktiviteter av kommersiell och marknadsföringsmässig karaktär för detta ändamål.

Användaren tillåter uttryckligen användandet av hans/hennes e-postadress och övriga elektroniska kommunikationsmedel (till exempel hans/hennes mobiltelefon) så att Företaget kan använda dessa kommunikationsmetoder för utveckling av redan nämnda ändamål.

Vi önskar informera dig om att insamlad data utöver hela Webbsidan kommer att sparas på servrar hos ThePlanet.com Internet Services Inc vilka är lokaliserade i Houston (USA).

Genom att tillhandahålla oss dina data konfirmerar du att du känner till de villkor som har specificerats här och därigenom uttryckligen godkänner att dina data hanteras för de ovan nämnda ändamålen. Användare kan ta tillbaka detta godkännande vid valfri tidpunkt utan några retroaktiva effekter.

Företaget tar på sig ansvaret att följa de skyldigheter gällande hemlighet och konfidentialitet i förhållande till personlig information, tar ansvar för de nödvändiga tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder som behövs för att undvika ändring, förlust, icke auktoriserad behandling eller tillgång enligt vad som sägs i LOPD och övrig applicerbar lagstiftning.

Företaget samplar enbart in och behåller följande information om vår webbsidas besökare:

  • -a. Namnet hos internetleverantörens domän (ISP) och/eller IP-adressen som ger dig tillgång till webben.
  • -b. Datum och tidpunkt för ditt besök vid vår webbsida.
  • -c. Internetadressen som länken till vår sida började på.
  • -d. Kundens webbläsartyp.
  • -e. Kundens operativsystem.

Denna information är anonym, så den kan inte associeras med en specifik identifierad användare.

Webbsidan använder cookies, vilka är små datafiler som genereras i användarens dator med syftet att samla in följande information:

  • -a. Datuom och tidpunkt för användarens senaste besök till vår webbsida.
  • -b. Element för säkerhetskontroll till begränsade avdelningar på sidan.

Användaren kan förebygga att cookies genereras genom att välja det motsvarande valet i sin webbläsare. Företaget kommer inte att vara ansvarigt för eventuella begränsningar detta ger i den service som Webbsidan erbjuder om cookies deaktiveras.

Användarna har vid valfri tidpunkt rätt att ta del av, korrigera, motsätta sig och säga upp överenskommelsen genom att sända ett brev till: Onekit Internet, S.L., C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain, inklusive en kopia av din identifikation/Skattenummer samt att bekriva den rätt du önskar utöva.